SMA NEGERI 1 CIWARU

Jalan Raya 11 April Desa Linggajaya Kecamatan. Ciwaru Kabupaten. Kuningan Provinsi. Jawa Barat 45583

Telp. 081911441122

Nama Nana Rusnadi, M.Pd.
Kategori Guru
Tempat, Tgl Lahir Kuningan 25 Sep 1968
Jenis Kelamin Laki-laki
NIP 196809251994121002
NUPTK 9257746648200023
Pangkat / Golongan Guru Pembina TK. I / IV.B
Alamat
Telpon / Hp
Web Site / Blog
Email
Materi Bahasa Indonesia
Tugas Wakasek Sarpras
Profil :